Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на лiтеру О (10)

ОБРАЗ
1) особлива форма естетичного освоєння світу, при якій збігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність — на відміну від наукового пізнання, що …
ОКАЗІОНАЛІЗМИ
(від лат. оccasionalis — випадковий) стилістичні засоби, що не відповідають загальноприйнятому вживанню, мають індивідуальний, часто взагалі разовий контекст: новорождені степи, …
ОКЛИК
окличні слова, вигуки чи короткі фрази, що експресивною інтоніцією передають живе мовлення з безпосередньою реакцією.
ОКСЮМОРОН
(гр. оksymoron — дотепно-безглузде) поєднання логічно суперечливих понять, несумiсних ознак, що утвоpюють новий яскpавий обpаз: ти мовчанням менi кpичи; говоpю я з тобою мовчки (В. …
ОРАТОР
(лат. оrator, від oro — говорю) особа, яка виголошує промову чи інший ораторський твір; той, хто володіє мистецтвом публічного виступу.
ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО
майстерність виголошення усних промов, що ґрунтується на засвоєнні основних положень риторики та особливих якостях мовця; те саме, що й вітійство, елоквенція, красномовство.
ОРАЦІЯ
 (лат. oratio — голосна вимова). Предметом, матеріалом античної, зокрема еллінської, риторики спочатку була тільки жива, гарно виголошувана мова. Риторика писемної мови з’явилася пізніше як …
ОРНАМЕНТ
(лат. оrnamentum — прикраса) елементи прикрашання.
ОРНАМЕНТАЦІЯ
сукупність мовних елементів, що прикрашають, декорують стиль.
ОРТОДОКСІЯ
(гр. orthodoxia — мислю правильно) неухильне дотримання постулатів, тверда послідовність у поглядах; а) позитивна о. — вірність поглядам, б) негативна о. — застиглість, відсталість думки.


© ukrslov.com - 2010