Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на лiтеру Ф (9)

ФІГУРА
(гр. schemata, лат. figure — образ, вид) певний лад (уклад) виразів, конструкцій, тексту. У давніх греків означало кшталт, вишкіл, постава, постать, фігура, форма, характер, поза в танцях.
ФІГУРА ДУМКИ
вид вираження думки. До фігур думки у класичній риториці належали: анотування (підстави), епілог, звертання, виклад, парадигма, умовчання, відхилення від теми, оклик, лихослів’я, …
ФІГУРА СЛІВ
свідомо спрямований уклад стилістичних виразів додаванням, насиченням ознак (анафора, полісиндетон, синонімія), фігури мінусового характеру, що характеризуються відсутністю якоїсь ознаки чи …
ФІГУРА СТИЛІСТИЧНА
звороти і синтаксичні побудови, якi, на вiдмiну вiд тpопів, не додають нового змiсту, а посилюють естетичний вплив мови. До  фiгуp  належать: анафоpа, епiфоpа, асиндетон, полісиндетон, …
ФІЛІППІКИ
(гр. philippika) 1) викривальні промови видатного політичного діяча і оратора Давньої Греції Демосфена (ІV ст. до н. е.), спрямовані проти македонського царя Філіпа 2) гнівна викривальна …
ФОЛЬКЛОРИЗМИ 
стилістичні одиниці, що мають виразне фольклорне походження: орел сизокрилий, червона калина, чорнії очі, карії брови.
ФРАЗА
(від гр. phrasis — вираз, зворот мови) ритмомелодична одиниця спілкування, що не завжди збігається з реченням, але завжди комунікативно інформативна.
ФРАЗОВИЙ ЧЛЕН
частина вислову, проміжна між словом і реченням (більша за слово, менша за речення), член речення із залежними від нього словами: Скажу я вам, // скучаю дуже за вами; стилістичне явище, що …
ФУНКЦІЯ СТИЛІСТИЧНА
роль мовного знака, що сприяє досконалості, доречності, адекватності мовлення і сприймання.


© ukrslov.com - 2010