Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на лiтеру Г (15)

ГІАТУС
(лат. hiatus — щілина) збіг двох або кількох голосних звуків в одному слові або на межі: до одної, самоохорона.
ГІПЕРБОЛА
(гр. hyperbole — пеpебiльшення) обpазне пеpебiльшення за pозмipом, силою, значенням: Так нiхто не кохав. Чеpез тисячi лiт лиш пpиходить подiбне  кохання (В. Сосюpа); Я  цаp  цipiв. Я сонця …
ГІПЕРОХА
(гр. hyperoche) вид гіперболи, найбільша похвала: нічого кращого за неї нема під сонцем.
ГІСТОРОЛОГІЯ
фігура думки, що виражає важливі з погляду мовця побажання, використовується на закінчення риторичного дискурсу, рідше — на початку.
ГІФЕН
(гр. hyphen — тканина) прийом зумисного злиття окремих слів в одне складне слово: Ах, Стрункодівчина, Русодівчина. Руходівчина. Теплодівчина в ажурній сукні (М. Семенко).
ГАРМОНІЯ
(гр. harmonia — співзвучність, розміреність) в стилістиці якість мовлення, якої має прагнути мовець (гармонія змісту і форми, звучання, настрою, тону).
ГЛОСА
(від гр. glossa — мова, говір) у риториці Арістотеля і пізніше це слова та вирази, що перебувають поза звичайним уживанням, якісь особливі (архаїзми, поетизми тощо).
ГЛОСАРІЙ
(від лат. glossarium — словник глос) тлумачний словник застарілих і малозрозумілих слів.
ГНОМА
(від гр. gnome — думка) мудрий вислів, афоризм, викладений у формі двовірша: Знання і гроші позичити можна, Мудрість здобудь же трудом ти сам (А. Міцкевич).
ГОМІЛІЯ
(гр. homilia — зібрання) вид духовної промови, духовне навчання.
ГОМІЛЕТИКА
(гр. — мистецтво спілкування) один із видів красномовства, що вивчає правила побудови церковної проповіді.
ГРАДАЦІЙНІ СПОЛУЧНИКИ
складені сполучники, що утворюються з двох компонентів і виражають найчастіше зіставно-протиставні відношення, причому друга частина має більше смислове навантаження, порівняно з першою: не …
ГРАДАЦІЯ
(лат. gradatio — поступове підвищення, посилення) стилiстична фiгуpа певної будови, в якій кожна наступна частина посилює (або послаблює), нагнітає смислове чи емоційно-експресивне …
ГРОТЕСК
(фр. grotesque — смішний, незвичайний) поетичний пpийом зумисного спотвоpеня або змiшування контpастiв: тpагiчного i комiчного, добpого та злого, pеального i фантастичного.
ГУМОР
(лат. hymor — волога, рідина) зобpаження смiшного в жаpтiвливому, добpодушному тонi.


© ukrslov.com - 2010