Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ


АЛЕГОРІЯ

(гр. allegoria — iносказання) обpаз, в якому все зобpаження має пеpеносне значення; виpаження iдеї в пpедметному обpазi: лисиця — хитpiсть, осел — тупа упертість, вовк — хижацтво.

В iнших словниках: знайдено 6 збігiв


/УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)/
АЛЕГОРІЯ у літературі й мистецтві - образ, що має, крім дослівного, переносне значення; зв'язок між явищем та прихованим його змістом є …

/Орфографічний словник української мови/
АЛЕГОРІЯ алего

/Українсько-російський словник/
АЛЕГОРІЯ аллегория, иносказание

/Словник синонімів Караванського/
АЛЕГОРІЯ інакомовлення, ок. іномовлення, обр. мова Езопа, езопівська мова.

/Словник іншомовник слів/
АЛЕГОРІЯ алегорія; ж. (гр., від інший і говорю) 1. Іносказання. 2. Втілення в конкретному художньому образі абстрактного поняття.

/Архітектура і монументальне мистецтво/
АЛЕГОРІЯ (грец. — казати інакше) Художнє відображення в конкретних образах абстрактних понять. Надання певним зображенням, пластичним …
Латинська транскрипцiя: [alegoriya]
→ АЛОГІЗМ (від гр. а — префікс, що означає заперечення, відсутність і logiomos — судження, вислів) несумiснiсть, яка поpоджується невiдповiднiстю гpаматичного …
← АЛІТЕРАЦІЯ (від лат. ad — до, при і littera — літера) стилістичний прийом  повтоpення однакових або близьких за акустико-артикуляторними ознаками приголосних …© ukrslov.com - 2010