Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ


АВТОР

(лат. аu(с)tor — створювач) творець тексту, промови, наукового дослідження тощо.

В iнших словниках: знайдено 25 збігiв


/Словник синонімів Полюги/
АВТОРИТЕТ (визнаний за кимсь престиж) вага, перевага, авторитетність, вплив.

/УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)/
АВТОРАДІОГРАФІЯ метод дослідження, який застосовують в біології та медицині для визначення локалізації радіоактивних елементів і помічених …
АВТОРСЬКЕ ПРАВО національне та міжнародне законодавство, яке захищає інтелектуальну власність на твори науки, літератури, мистецтва; а. п. є …
АВТОРИТАРИЗМ антидемократична система правління, при якій владу посідає військо, партія чи політична група, зосереджені навколо лідера; …

/Орфографічний словник української мови/
АВТОР а
АВТОРАДІОГРАМА авторадіогра
АВТОРАЛІ автора

/Українсько-російський словник/
АВТОР = авторка автор
АВТОРЕФЕРАТ , АВТОРИЗОВАНИЙ авторизованный
АВТОРКА см. автор

/Словник синонімів Караванського/
АВТОР (твору) творець, ур. сотворитель; (винаходу) винахідник, (проекту) проектувальник; (словника) укладач, упорядник; (поезій) поет, …
АВТОРИТАРНИЙ (лад) диктаторський, самодержавний, автократичний, монархічний, тоталітарний, тоталітаристичний, сил. деспотичний, тиранічний.
АВТОРИТЕТ (фірми) престиж, репутація, вага, значення, вплив; (хто) знавець, фахівець, спеціяліст, спец, ерудит; У ФР. повага, довіра .

/Словник іншомовник слів/
АВТОР автор; ч. (лат., письменник) творець художнього або публіцистичного твору, наукового дослідження, проекту, винаходу …
АВТОРАДІОГРАМА авторадіограма; ж. (авто... і радіограма) фотографічне зображення, одержане за допомогою авторадіографії. Інша назва - …
АВТОРАДІОГРАФІЯ (авто... і радіографія) метод, за допомогою якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи на досліджуваний об'єкт …

/Eкономічна енциклопедія/
АВТОР рос. автор (латин. autor — письменник) — особа, творчою працею якої створено твір (науковий, економічний, архітектурний, …
АВТОРЕФЕРАТ рос. автореферат короткий виклад автором своєї наукової праці.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО рос. авторское право сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов'язані зі створенням і використанням творів науки, …

/Літературне слововживання/
АВТОРИТАРНИЙ         Який утверджується силою влади, диктатури; який прагне зміцнити свій авторитет: авторитарний режим, авторитарні методи …
АВТОРИТАРИЗМ         -у. Антидемократична система політичного правління, що звичайно спирається на диктаторський режим.
АВТОРИЗОВАНИЙ , АВТОРСЬКИЙ         АВТОРИЗОВАНИЙ – АВТОРСЬКИЙ         Авторизований. Схвалений автором: авторизований переклад, авторизоване видання, …

/Музичні терміни/
АВТОР (від лат. au(c)tor - творець) - людина, що створює літературний, музичний, науковий, художній або інший твір. А. музичного твору …
АВТОРСЬКА ПІСНЯ умовна назва музично-поетичного твору, до якого автор створює справді художній текст, музику та який зазвичай сам виконує. До …
АВТОРСЬКИЙ КОНЦЕРТ прилюдне виконання концертної програми, складеної з творів одного композитора. В А.к. самі автори часто виступають як виконавці - …
Латинська транскрипцiя: [avtor]
→ АВТОРЕФЕРАТ (гр. аutos — сам і лат. referre — доповідаю) короткий виклад автором змісту своєї наукової праці.
← АВТОНІМ (гр. аutos — сам і onoma — ім’я) справжнє ім’я автора, на противагу імені вигаданому — псевдоніму.© ukrslov.com - 2010